بانکهای اطلاعاتی مرتبط

بانکهای اطلاعاتی مرتبط با سامانه پژوهشیار که قابل استفاده است توسط لینک های زیر در دسترس شما می باشد

بانک اطلاعاتی اعضای هیات علمی و پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضاییه

این بانک شامل کلیه مقالات مستخرج از طرح های تحقیقاتی است.

نظام مسائل پژوهشی

این بانک، شامل طرح‌ها و گزارش‌های پژوهشی و گزارش‌های کارشناسی داخلی است.

این بانک شامل گزارش های نشست های علمی و نقد رأی، همایش‌های علمی، کرسی های علمی و نظریه پردازی است.

این بانک شامل طرح‌های حمایت از رساله و پایان نامه، طرح‌ سرباز نخبه، طرح‌ پسادکتری، طرح پودمانی قضات و طرح‌ها و گزارش‌های پژوهشی برون سپاری شده است.

این بانک شامل ایده‌های پذیرفته شده است.

این بانک شامل تجربه‌های پذیرفته شده است.

شبکه علمی حکمرانی قضایی

زیر سامانه های اصلی مرتبط با سامانه پژوهشیار

سامانه پژوهشیار دارای زیر سیستم های متعددی است که سامانه های اصلی به شرح زیر است

سامانه طرح‌های ارتباط با قضات، جامعه و صنعت

ارتباط با قضات و جامعه علمی و قراردادن ظرفیت های بی نظیر علمی ایشان در جهت حل مسائل قوه قضاییه، از مهمترین رویکردهای مدیریت پژوهش در پژوهشگاه قوه قضاییه است. در همین راستا و به منظور ساماندهی طرح های برون سپاری، سامانه "طرح های ارتباط با قضات، جامعه و صنعت" در دسترس پژوهشگران خارج از پژوهشگاه قوه قضاییه قرار داده شده است. از طریق این سامانه ارتباطی مستمر در مسیر تعریف و اجرای پژوهش شکل گرفته و کلیه امور اداری مرتبط، اسناد طرح های پژوهشی بدون نیاز به مراجعه حضوری، مبادله و کنترل می شود. این سامانه ضمن شفاف سازی برون سپاری های پژوهشگاه امکان کنترل دقیق پروژه ها را نیز فراهم می نماید.

سامانه ایده و تجربه‌نگاری

یکی از مهمترین روش هایی که در سال های اخیر مورد توجه سیاست گذاران و تصمیم سازان قرار گرفته است، "جمع سپاری" است. استفاده بهینه از ظرفیت های برون سازمانی با رویکرد نوآوری باز و بهره گرفتن از ایشان در حل مسائل قوه قضاییه در نظام مدیریت پژوهش پژوهشگاه قوه قضاییه مورد توجه بوده و از طریق سامانه "ایده و تجربه نگاری" پیاده سازی شده است. جمع سپاری مسائل قوه قضاییه و ارسال، ارزیابی و انتشار ایده ها و تجربیات موفق در حوزه حکمرانی قضایی از خدمات سامانه "ایده و تجربه نگاری" است. قضات، کارکنان دستگاه قضایی و عموم نخبگان از مهمترین مخاطبان این سامانه هستند.

سامانه طرح‌های پژوهشی

نظام مدیریت پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه چهار هدف کلان را دنبال می کند: "1- حل مسأله از دستگاه قضایی 2- مدیریت دانش 3- توسعه نگرش و همکاری های بین رشته ای 4- اتصال ارزیابی عملکرد پژوهشگران به استراتژی های سازمانی"؛ سامانه طرح های پژوهشی از طریق ایجاد امکان اتصال طرح ها به "نظام مسائل، ثبت کلیه مستندات و تعاملات طرح های پژوهشی، مشارکت جمعی گروه های علمی و پژوهشکده ها در تعریف و تصویب طرح ها و متصل کردن دستاوردهای پژوهش به کارنامه" زیرساخت لازم برای تحقق اهداف را ایجاد کرده است. مخاطب این سامانه پژوهشگران داخلی پژوهشگاه قوه قضاییه هستند.

سامانه نظام مسائل پژوهشی قوه قضاییه

نگاه سیستمی به مسائل و در نظر گرفتن جوانب مختلف با رویکردی شبکه ای، چندسطحی، پویا، بهم پیوسته و تعاملی از ویژگی های سیستم های نوآور است. در این مسیر پژوهشگاه قوه قضاییه به عنوان یک مرکز پژوهشیِ دستگاهیِ با نگاهی پیشرو و بهره گیری از رویکرد نظام مند به حل مسأله از دستگاه قضایی، طراحی نظام مسائل پژوهشی قوه قضاییه را در دستور کار قرار داد. از جمله مهمترین محصولات نظام مسائل قوه قضاییه احصاء فهرستی از اولویت های قوه قضاییه است که به شکل درختواره بر روی سامانه قرار داده شده و کلیه طرح های پژوهشی در نسبت با آن تعریف می شوند. سامانه نظام مسائل پژوهشی تلاشی ارزشمند در مسیر هدفمند کردن فعالیت ها و منابع محدود در جهت حل سیستمی مسائل حکمرانی قضایی است.

ارتباط با ما

در صورت بروز هر گونه مشکل، ارائه پیشنهاد و یا انتقاد، می توانید با ارسال پیام از طریق این قسمت از سامانه با ما در ارتباط باشید

  • تهران اتوبان چمران شمال، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی - کد پستی : 1983846514
  • Pajoohesh@jri.ac.ir
  • تلفن دفتر ریاست پژوهشگاه: 22093680 /دفتر برنامه ریزی و ارزیابی پژوهشی و دبیرخانه سامانه ایده: 22093684/ مدیریت ارتباطات و همکاری های علمی: 22075486 / مدیریت روابط عمومی: 22093681/ فکس سازمان: 22376840 /سامانه پیام کوتاه سازمان:5000969900070