لوگو

سامانه ایده قوه قضاییه

 
صفحه اصلی
درباره سامانه ایده     امروز دوشنبه 31 شهریور 1399
 
 
 
 
1399/06/13
ثبت 1583ایده در سامانه و ارجاع 1098ایده به پژهشکده‌های پژوهشگاه قوه قضاییه
بر اساس گزارش وضعیت‌سنجی سامانه ایده اعلام شد؛ "ثبت 1583ایده در سامانه و ارجاع 1098ایده به پژهشکده‌های پژوهشگاه قوه قضاییه" به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه گزارش "وضعیت ارزیابی ایده‌ها" براساس آخرین وضعیت‌سنجی انجام شده تا پایان وقت اداری 11 شهریور 1399 در دبیرخانه سامانه ایده، منتشر شد: بر اساس این گزارش تعداد اعضای سامانه ایده 1944 نفر و تعداد ایده‌‌های ارسالی به این سامانه 1583 ایده اعلام شده که از این تعداد، دبیرخانه 1098ایده را مورد ارزیابی اولیه قرار داده و 496 ایده توسط کارشناسان دبیرخانه در حال بررسی است. از مجموع ایده تاکنون 25 ایده تایید و 236 نیز در ارزیابی ها تایید نشده‌اند. خاص بودن(نوآورانه بودن)، امکانپذیر بودن، اثربخش بودن، معقول بودن موانع برای اجرا، ناظر به حل مسائل اولویت‌‌دار قوه قضاییه بودن، تکراری نبودن، دارای تبیین دقیق و شفاف بودن مهمترین شاخص‌ها برای ارزیابی ایده‌ها گزارش شده که در ارزیابی اولیه 5 شاخص اصلی و در ارزیابی تخصصی بالغ بر 20 شاخص مد نظر بوده است. لازم به ذکر است در فرآیند ارزیابی ایده‌ها نظرات کارشناسان خبره، اعضای هیات علمی پژوهشگاه، قضات با تجربه و مدیران مجرب دستگاه قضایی ملاک ارزیابی قرار گرفته است.
 
 
 
   
 
 
ایده