لوگو

سامانه ایده قوه قضاییه

 
صفحه اصلی
درباره سامانه ایده     امروز شنبه 27 دی 1399
 
 
 
 
1399/06/13
ثبت بالغ بر 2013 ایده در سامانه و ارجاع 1965ایده به پژهشکده‌های پژوهشگاه قوه قضاییه
بر اساس گزارش وضعیت‌سنجی سامانه ایده اعلام شد؛ "ثبت 2013 ایده در سامانه و ارجاع 1965ایده به پژهشکده‌های پژوهشگاه قوه قضاییه" به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه گزارش "وضعیت ارزیابی ایده‌ها" براساس آخرین وضعیت‌سنجی انجام شده تا پایان وقت اداری 08 آذر 1399 در دبیرخانه سامانه ایده، منتشر شد: بر اساس این گزارش تعداد اعضای سامانه ایده از 2300 نفر فراتر رفته و تعداد ایده‌‌های ارسالی به این سامانه به 2013 ایده رسیده است که از این تعداد، دبیرخانه 1965 ایده را مورد ارزیابی اولیه قرار داده است و ایده های تایید شده در این مرحله برای متخصصان مربوطه جهت ارزیابی های تکمیلی ارسال شده است. از مجموع ایده ها تاکنون 59 ایده تایید و بالغ بر 500 نیز در ارزیابی ها تایید نشده‌اند. خاص بودن(نوآورانه بودن)، امکانپذیر بودن، اثربخش بودن، معقول بودن موانع برای اجرا، ناظر به حل مسائل اولویت‌‌دار قوه قضاییه بودن، تکراری نبودن، دارای تبیین دقیق و شفاف بودن مهمترین شاخص‌ها برای ارزیابی ایده‌ها گزارش شده که در ارزیابی اولیه 5 شاخص اصلی و در ارزیابی تخصصی بالغ بر 20 شاخص مد نظر بوده است. لازم به ذکر است در فرآیند ارزیابی ایده‌ها نظرات کارشناسان خبره، اعضای هیات علمی پژوهشگاه، قضات با تجربه و مدیران مجرب دستگاه قضایی ملاک ارزیابی قرار گرفته است.
 
 
 
   
 
 
ایده