لوگو

سامانه ایده قوه قضاییه

 
صفحه اصلی
درباره سامانه ایده     امروز دوشنبه 24 خرداد 1400
 
 
 
 
1399/09/08
دبیرخانه ارزیابی اولیه سامانه ایده در مسیر مشارکت با قضات
بر اساس گزارش دبیرخانه سامانه ایده اعلام شد؛ "توسعه مشارکت قضات و کارکنان دستگاه قضائی در ارزیابی ایده ها" به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه گزارش مشارکت قضات و کارکنان دستگاه با دبیرخانه سامانه ایده در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته است. در همین راستا با همکاری تنی چند از قضات مبرز دستگاه قضائی و همچنین کارکنان اندیشمند قوه قضائیه دبیرخانه ارزیابی اولیه، ضمن بررسی ایده های دریافتی، نظرات تکمیلی و کارشناسی شان را که مبتنی بر سال ها خبرگی است جهت تقویت و کاربست ایده ها ارائه می نمایند. پس از بررسی ایده ها توسط این عزیزان، پژوهشگران محترم پژوهشگاه قوه قضائیه مبتنی بر شاخص های 20 گانه و نظرات ارائه شده توسط خبرگان، با بررسی ابعاد مختلف ایده های دریافتی و همچنین مشکلات و چالش های پیش روی دستگاه قضائی در جهت تبدیل ایده ها به محصولات و خدمات کاربردی تلاش می نمایند. ثمره این فعالیت های علمی ارزشمند تا کنون تایید بالغ بر 50 ایده ارزشمند و ارسال آن برای بخش های مختلف دستگاه قضائی بوده است. امید می رود در آینده نزدیک، ثمره ایده های اجرا شده در قالب گزارش هایی به ایده پردازان محترم ارائه گردد. پایان خبر
 
 
 
   
 
 
ایده