لوگو

سامانه ایده قوه قضاییه

 
صفحه اصلی
درباره سامانه ایده     امروز دوشنبه 31 شهریور 1399
 
 

مشاهده همه اطلاعیه ها و فراخوانها

فراخوان
ارائه ایده
   
عنـوان فـراخوان : چگونه جمعیت زندان را کاهش دهیم؟
زمینـه فـراخوان : پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی
پاداش ویژه  : خیر
مهلت ارسال ایده  : 1398/10/25
تــوضـیـحـــــات  : مطابق با بند 14 سیاست های کلی نظام درباره امنیت قضائی، ابلاغی مقام معظم رهبری، به بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان اشاره شده است. بدین ترتیب کاهش جمعیت زندان به عنوان یکی از مولفه های امنیت قضائی و حکمرانی قضائی مطلوب مدنظر قانونی اساسی در نظر گرفته شده است. با توجه به سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی به منظور کاهش جمعیت زندان، در این فراخوان به دنبال ایده هایی هستیم تا با بکارگیری از آن ها جمعیت زندان ها را بکاهیم. سوالاتی که در این مسیر مطرح است به شرح زیر است: 1. با توجه به مسائل و بحران های فردی و اجتماعی فراوانی که استفاده از زندان برای جامعه به وجود می آورد، چرا بر وجود و استمرار نهاد زندان اصرار می شود و چرا زندان به رغم تمامی ناکامی و ناکارآمدی های آن همچنان باقی مانده و در میان سیاستگذاران کیفری، مقامات قضائی و هم چنین در میان افکار عمومی طرفدارانی را دارد؟ 2.چرا زندان با وجود کاستی های ظاهری و ناکارآیی محسوس در کنترل جرم و تکرار آن و هم چنین افزایش قابل توجه هزینه های انسانی، اقتصادی و سیاسی جرم و افزایش موارد تکرار جرم و بازگشت به زندان هم چنان گزینه اصلی برخورد با جرایم محسوب می گردد؟ 3. سازوکارهای کاهش تعداد ورودی ها به زندان چیست؟ چگونه می توان بازگشت به زندان ناشی از تکرار جرم را کاهش داد؟ 4. با توجه به چند ضلعی بودن مساله ازدحام جمعیت زندان چه رویکردهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای حل این مساله می توان اتخاذ کرد و چگونه می توان مسوولیت پذیری جامعه در مواجهه با بحران جمعیت زندان را برانگیخت و از ظرفیت نهادهای مختلف اجتماعی برای کاهش موارد پرونده های کیفری استفاده کرد؟ 5. نهادهای عدالت ترمیمی مانند میانجیگیری و همچنین متنوع سازی پاسخ به پدیده مجرمانه بر اساس مختصات فرهنگی اسلامی ایرانی ما چگونه می تواند موثر واقع گردد؟ 6. زمینه های فرهنگی و اجتماعی گرایش جامعه به مجازات حبس چیست و چگونه می توان در رابطه با حبس گرایی حداقلی فرهنگ سازی کرد؟ 2.7. چه مجازات هایی می تواند به جای مجازات زندان جهت برخورد با مجرمین و بازدارندگی از ارتکاب و تکرار مجدد جرم، مورد استفاده قرار گیرد؟
وضعیت فعلی ( شرح مشکل )  : ازدحام جمعیت زندان چالشی است که می تواند برای هر جامعه ای به بحران تبدیل شود. هر چند که ظاهرا مجازات زندان متوجه یک فرد است، اما به واقع هزینه های آن را جامعه و خانواده زندانیان نیز پرداخت می کنند. در کنار این هزینه ها، مسائل جانبی که از حضور افراد در زندان حادث می شود گاها پس از دوره مجازات و خروج از زندان هزینه های چند برابری را به جامعه تحمیل می کند.هر چند تلاش های زیادی برای ایجاد فضای مناسب تربیتی در زندان ها انجام شده است، اما طبیعتا فضایی که از تجمع زندانیان در کنار هم شکل می گیرد با محیط مطلوب تربیتی قابل مقایسه نیست. از سوی دیگر ازدحام جمعیت زندان ها مدیریت زندان را در رابطه با تامین امکانات و ارایه خدمات با مشکل مواجه می سازد، امکانات و خدماتی که از اساسا هزینه آن از محل مالیات مردم و بیت المال تامین می شود. ازدحام جمعیت زندان مساله ای پیچیده و دارای ابعادی گسترده است که پیامدهایی انسانی، اقتصادی و فرهنگی برای جامعه دارد؛ ازدحام جمعیت زندان دستاورد اعمال رویکردها و سیاست¬هایی در نظام عدالت کیفری برای پاسخ دادن به رفتارهای مجرمانه است و تا زمانی که عقلانیت حاکم بر این سیاست¬ها را نتوان به طور شفافی توجیه کرد مساله حل ناشدنی باقی خواهد ماند. بنابراین مساله ازدحام جمعیت به سبب پیامدهای متعدد فردی واجتماعی نیازمند مطالعه علمی و دقیق است.
فایل پیوست : دانلود فایل پیوست

 
 
 
ایده