لوگو

سامانه ایده قوه قضاییه

 
صفحه اصلی
درباره سامانه ایده     امروز دوشنبه 04 مرداد 1400
 
 

مشاهده همه اطلاعیه ها و فراخوانها

فراخوان
ارائه ایده
   
عنـوان فـراخوان : اطلاعیه: گزارش اجمالی از بخش ایده ها در جشنواره شهید بهشتی(ره)
زمینـه فـراخوان : دبیرخانه ارزیابی اولیه
پاداش ویژه  : خیر
مهلت ارسال ایده  : 1399/12/30
تــوضـیـحـــــات  : جشنواره شهید بهشتی(ره) با "چشم انداز توسعه شبکه نهادی در نظام نوآوری و پژوهشی قوه¬قضاییه" راه اندازی شده است. از مهمترین اهداف این جشنواره شناسایی استعدادهای برتر علمی، ایجاد زمینه رقابت علمی، ایجاد زمینه مشارکت گسترده¬تر اندیشمندان با قوه¬قضاییه و قرار دادن پژوهش¬ها در مسیر حل مسائل قوه¬قضاییه است. جشنواره در 3 بخش اصلی و 2 بخش فرعی زیر برگزار شد: بخش¬های اصلی: 1- ایده 2- پژوهش 3- رأی پژوهشی بخش¬های فرعی: 1- پژوهشگر قوه قضاییه 2- پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین محورهای جشنواره عبارت بود از: 1- تحول در حکمران قضایی 2- آسیب¬شناسی و حل مسائل دستگاه قضایی 3- بهبود فرآیندهای دادرسی عادلانه 4- ارتقای اتقان آرای قضایی 5- فناوری¬های ناظر بر هوشمندسازی قوه¬قضاییه شرکت کنندگان فرصت داشتند تا تاریخ 15 آذر ماه 1399 آثارشان را به دبیرخانه جشنواره، ارسال نمایند. در مجموع آثار مختلف ارزیابی شده در جشنواره بالغ بر 2150 اثر بوده که از این میان بیشتر فراوانی را بخش ایده¬ها به خود اختصاص داده بود. پس از بررسی مستندات دریافتی در بخش ایده¬ها و از میان ایده¬های دریافتی 77 ایده به بخش نهایی راه یافتند. در بخش پژوهش برتر از میان پژوهش های دریافتی 39 پژوهش به بخش نهایی راه یافتند. در بخش رأی پژوهشی برتر از میان آراء دریافتی 28 رأی به بخش نهایی راه یافتند. در بخش پژوهشگر برتر قوه¬قضاییه 9 نفر به بخش نهایی راه یافتند. در بخش پژوهشگر برتر پژوهشگاه قوه¬قضاییه نیز 11 نفر به بخش نهایی راه یافتند. با توجه به ظرفیت¬های ایجاد شده در اولین دوره جشنواره شهید بهشتی(ره) و با توجه استانداردهای در نظر گرفته شده برای آثار و پژوهشگران نمونه، در هر بخش از جشنواره نفرات برگزیده به دو سطح "برتر" و "شایسته تقدیر" تقسیم شدند. برای سطح "برتر" با توجه به تعداد آثار واجد شرایط و امتیازات کسب شده، حداقل¬هایی در نظر گرفته شد که در سال جاری فقط بخش ایده¬ها شامل آن شد و در سایر بخش¬ها سطح شایسته تقدیر مورد توجه قرار گرفت. بر همین اساس در بخش ایده¬ها آقایان "روح اله ورپشتی بروجنی، محمدرضا سرگزی، فردین خدابخشی، اکبر یوسفی کلجاهی" به ترتیب حائز رتبه اول تا چهارم ایده¬برتر شدند و آقایان و خانم¬ها "مرتضی اخوت، محمد خنیاگر، غرل گودرزی، اسحاق دولتیاری و مهدی سنایی" حائز رتبه اول تا چهارم "ایده شایسته¬تقدیر" گردیدند. موضوعات ایده¬های برتر به ترتیب عبارت است از: "ایجاد قابلیت انجام فرایندها به شکل حجمی روی پرونده های الکترونیکی در سیستم سمپ برای مقابله با اطاله"، "ایجاد شبکه الکترونیکی یکپارچه سازی سازمان های مردم نهاد (سمن ها)"، "سامانه تضمین سند" و "کیف پول الکترونیک اعتباری در سامانه ثنا"؛ ایده¬های شایسته تقدیر به ترتیب عبارت است از: "استفاده از اینترنت چیزها (IOE) در اجرای تامین دلیل در پرونده های قضایی"، "تحول انتصابات شایسته سالاری دادستان ها، مسئولان و مدیران کلیدی قوه قضاییه در کشور و استان ها"، "طرح آموزشی : همیار بازرسی- همکار دستگاه" و "طراحی زنجیره مربی گری تسهیل کاهش جمعیت کیفری زندانها"
وضعیت فعلی ( شرح مشکل )  : پایان
فایل پیوست : دانلود فایل پیوست

 
 
 
ایده