اخبار و گزارشات مرکز

لیست خبر ها
ردیف عنوان خبر/گزارش متن خبر/گزارش فایل ضمیمه تاریخ ثبت خبر
1 افتتاح سامانه تجربه نگاری دادنگار ابتکارات و تجربیات قضایی  تجربه ­نگاریبرای...
راهنمای ثبت نام در سامانه.docx
۱۴۰۰/۰۶/۲۴
2 فراخوان ایده با محوریت «اطاله در فرآیند رسیدگی» برگزاری هشتمین فراخوان ایدهدر اجرای مبحث هشتم سند ...
فاقد پیوست ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
3 گزارش جدید JCR-2020 شرکت کلریویت آنالتیکز نسخه جدید JCR در سال 2021 را...
JCR2020(LAW).xlsx
JCR-2020.xlsx
۱۴۰۰/۰۵/۰۳
4 برگزاری اولین رویداد ملی ایده‌های نوآورانه در حکمرانی قضایی با عنوان «نخستین دادنگار ایده» ایجاد نظام‌های نوآوری از مهمترین اقداماتی است که م...
فاقد پیوست ۱۴۰۰/۰۱/۳۰